mind your p's and q's

mind your p's and q's teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
mind your p's and q's dikkat et, p & # x27; s ve q & # x27; s

mind your p's and q's terimi için benzer kelimeler ve anlamları

mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
dot your i's and cross your t's i & # x27; s'lerinizi işaretleyin ve t & # x27; s
in one's mind's eye birinde, # # x27; nin gözünde
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
your body and your mind vücudun ve aklın
mind mind zihin zihin
give a peace of mind mind gönül rahatlığı ver
do's and don'ts yap & # x27; s ve yapma & # x27; ts
dot the i's and cross the t's i & # x27; s'yi işaretleyin ve t & # x27; s'yi seçin
p's and q's p & # x27; s ve q & # x27; s
render unto caesar the things which are caesar's, and unto god the things that are god's sezar'a sezar olanları, tanrıya olanları tanrıya dönüştürmek
there's many a slip 'twixt the cup and the lip orada bir sürü kayma var # # x27; bardağı ve dudağı karıştırın
back of one's mind birinin zihni
blow one's mind aklını kaçırmak
change one's mind fikrini değiştir
cross one's mind aklını geçmek
enter one's mind birinin fikrini girin
in one's right mind tek bir akılda
know one's own mind birinin aklını bilmek
load off one's mind, a aklını doldurmak
lose one's mind aklını kaybetmek
make up one's mind kararını vermek
mind of one's own, have a birinin fikri, kendi
mind one's own business kendi işine bak
mind's eye aklın gözü
month's mind ayın aklı
on one's mind aklımda
out of one's mind birinin düşüncesi dışında
pass through one's mind birinin aklından geçmek
piece of one's mind aklın parçası
put one's mind to aklına koymak
put out of one's mind aklından çıkarmak
read someone's mind birinin aklını oku
set one's mind at rest aklı başında durmak
set one's mind on aklı başında tutmak
slip one's mind birinin aklını kaçırmak
slip someone's mind birinin aklını kaçırmak
speak one's mind bir tane konuşmak
take a load off one's mind aklını kaçırmak
through one's mind biri tarafından
year's mind yıl aklı
give a piece of one's mind aklına bir parça ver
give someone a piece of one's mind birine birinin aklını ver
go out of one's mind aklından çıkmak
don't cut off your nose to spite your face yüzünüzü kızdırmak için burnunuzu kesmeyin
peace of mind for you and your loved ones sizin ve sevdikleriniz için gönül rahatlığı
if you change your mind and decide fikrini değiştirip karar verirsen
open your mind and fikrini aç ve