butter wouldn't melt in one's mouth

butter wouldn't melt in one's mouth teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
butter wouldn't melt in one's mouth tereyağı bir ağızda erimez

butter wouldn't melt in one's mouth terimi için benzer kelimeler ve anlamları

look as if butter wouldn't melt tereyağı erimez gibi gözüküyor
melt in one's mouth birinin ağzında erimek
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak
heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
melt butter eritilmiş tereyağı
melt half the butter tereyağını yarı eritmek
melt in your mouth ağzına erit
melt in the mouth ağızda erimek
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
cut off one's nose to spite one's face birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
wear one's heart on one's sleeve birinin kolunu giymek
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
born with a silver spoon in one's mouth birinin ağzında gümüş bir kaşıkla doğmuş
keep one's mouth shut ağzını kapalı tut
laugh out of the other side of one's mouth ağzının diğer tarafından gülmek
leave a bad taste in one's mouth ağzında kötü bir tat bırak
make one's mouth water ağzını sulandırmak
not open one's mouth birinin ağzı açılmadı
open one's mouth ağzını aç
shoot off one's mouth birinin ağzından vurmak
take the bit in one's mouth ucunu bir ağzına sok
talk out of both sides of one's mouth ağzının her iki tarafından konuşma
mouth-to-mouth ağız ağıza
mouth-to-mouth resuscitation ağız ağıza canlandırmak
mouth to mouth breathing ağızdan ağıza solunum
from mouth to mouth ağzından ağzına
preferably mouth to mouth tercihen ağızdan ağıza
mouth to mouth propaganda ağızdan ağıza propaganda
mouth to mouth advertising ağızdan ağıza reklam
mouth-to-mouth ventilation ağızdan ağıza havalandırma
give mouth-to-mouth ağzına ağız vermek
pass from mouth to mouth ağızdan ağıza geçmek
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
caught dead, wouldn't be öldü, olmazdı
wouldn't wouldn & # x27 t
wouldn't dream of hayal etmeyecekti
maître d'hôtel butter ma'tre d & # x27; hôtel yağı
witches' butter cadılar & # x27; tereyağı
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
at one's wit's end bir anda & # x27; nin zekâsı
can't punch one's way out of a paper bag birini bir kağıt poşetten çıkarmayabilir
can't see beyond the end of one's nose birinin burnunun sonunun ötesini göremez