at one's wit's end

at one's wit's end teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
at one's wit's end bir anda & # x27; nin zekâsı

at one's wit's end terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wit's end zekâ
at their wit's end zekâlarında
at wit's end en sonunda
their wit's end onların zekâsı
a wit's end bir zekâ
brevity is the soul of wit öz olmak ince zekanın ruhudur
half-wit ahmak
mother wit ana zekâ
to wit zekâ
wit zekâ
wit-hier zekâ-hier
a wit bir zekâ
i'm wit' it ben zekâtım & # 039; o
wit dat zekâ
can't see beyond the end of one's nose birinin burnunun sonunun ötesini göremez
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
cut off one's nose to spite one's face birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak
heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna
put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
wear one's heart on one's sleeve birinin kolunu giymek
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
one on one -one on one bire bir
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
end-to-end one-time bire bir baştan sona
at the end of one's rope birinin sonunda
end of one's rope birinin ipinin sonu
end of one's rope, at the ucunda bir ipin sonunda
hold one's end up birini tut
keep one's end up sonunu tutmak
make one's hair stand on end saçını diken diken et
butter wouldn't melt in one's mouth tereyağı bir ağızda erimez
can't punch one's way out of a paper bag birini bir kağıt poşetten çıkarmayabilir
don't let the grass grow under one's feet çimlerin bir ayağın altında büyümesine izin vermeyin
have someone's blood on one's hands birinin kanına sahip olmak
in one's mind's eye birinde, # # x27; nin gözünde
one man's meat is another man's poison bir erkeğin eti bir erkeğin zehridir
to one's heart's content gönlünce bir içeriğe
get one's money's worth birinin parasını almak
one one end bir uç
have one's wits about one biri hakkında fikir sahibi olmak
have one's work cut out for one birinin çalışmasını kesmesini istemek
keep one's wits about one birini zinde tutmak