if you can't beat 'em, join 'em

if you can't beat 'em, join 'em teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz

if you can't beat 'em, join 'em terimi için benzer kelimeler ve anlamları

if you can't beat them, join them onları yenemezseniz, onlara katılın
if you can beat them join them eğer onları yenebilirsen onlara katıl
you can lead a horse to water but you can't make it drink bir atı suya götürebilirsin ama içmesini sağlayamazsın
you can lead a horse to water, but you can't make him drink. bir atı suya götürebilirsin, ama onu içmesini sağlayamazsın.
you can't beat yenemezsin
you can not beat yenemezsin
you can't beat that bunu yenemezsin
if you can't beat them eğer onları yenemezseniz
you can't beat them, joint them onları yenemezsin, birleştiremezsin
i you can't beat them ben onları yenemem
you simply can't beat basitçe yenemezsin
you can't make a silk purse from a sow's ear bir ekmek kulağından ipek bir çanta yapamazsınız.
you can't win 'em all hepsini kazanamazsınız. # # x27;
you can join katılabilirsin
we hope you can join us bize katılabileceğinizi umuyoruz
i hope you can join us umarım bize katılabilirsin
hope you can join us umarım bize katılabilirsin
i hope that you can join us umarım bize katılabilirsin
you can join online çevrimiçi olarak katılabilirsiniz
of course you can join tabii ki katılabilirsin
so you can join us böylece bize katılabilirsin
we hope that you can join us bize katılabileceğinizi umuyoruz
you can join the club kulübe katılabilirsin
beat a path to someone's door birinin kapısına yol açmak
beat into one's head birinin kafasına çarpmak
beat one's brains out bir tanesini yenmek
beat one's gums birinin dişetini yenmek
beat one's head against the wall bir başını duvara çarpmak
heart misses a beat, one's kalp atışını özlüyor, bir & # x27; s
it's not whether you win or lose, it's how you play the game kazanıp kaybetmeyeceğin gibi değil, oyunu nasıl oynadığına bakma
you can can-can yapabilirsin
can't be beat beat edilemez
nothing can beat hiçbir şey yenemez
can't beat that bunu yenemezsin
no one can beat kimse yenemez
nobody can beat kimse yenemez
few can beat birkaçı yenebilir
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
you can't take it with you yanınıza alamazsınız
can't make a silk purse out of a sow's ear bir ekmek kulağından ipek bir çanta çıkaramaz mısın?
can't punch one's way out of a paper bag birini bir kağıt poşetten çıkarmayabilir
can't see beyond the end of one's nose birinin burnunun sonunun ötesini göremez
ask not what your country can do for you ask what you can do for your country ülkeniz için neler yapabilirim diye sorun ülkeniz için neler yapabilirim diye sorun
i beat you seni doverim
beat you seni yendim
i will beat you seni döveceğim
beat you down seni yenmek
i have beat you seni yendim