birinin burnunun sonunun ötesini göremez

birinin burnunun sonunun ötesini göremez teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
birinin burnunun sonunun ötesini göremez can't see beyond the end of one's nose

birinin burnunun sonunun ötesini göremez terimi için benzer kelimeler ve anlamları

birinin burnunun ötesinde görmek see beyond one's nose
ötesini düşün think beyond
ötesini gör see beyond
sınırların ötesini keşfet explore beyond limits
ufkun ötesini görmek see beyond the horizon
zamanın ötesini aş transcend time space
onun ötesini görmek için to see beyond his
projenin sonunun alınması receiving end of the action
sonunun habercisi herald the end of
sonunun günleri days of the end of
hafta sonunun geri kalanının tadını çıkar enjoy the rest of the weekend
sonunun habercisi olabilir mi? could herald the end of
sonunun habercisi heralded the end of
onun sonunun altında under his last
işlev göremez cannot function
zarar göremez cannot be harmed
kimse göremez nobody can see
artık işlev göremez can no longer function
kimse göremez no one else can see
iş göremez hale getirmek için tasarlanmış designed to incapacitate
kişi işlev göremez people can't function
zarar göremez cannot be damaged
göremez & # 039; it can't see
çocuklar işlev göremez children cannot function
zarar göremez cannot remain unharmed
iş göremez can incapacitate
burnunun dikine headforemost
burnunun dibine bakmak look down one's nose at
burnunun derisini almamış no skin off one's nose
burnunun ötesinde göremiyorum not see beyond one's nose
burnunun altında under one's nose
burnunun altında under his nose
burnunun altında under your nose
burnunun hemen altında right under your nose
burnunun köprüsü bridge of your nose
burnunun ucu tip of his nose
burnunun altında beneath your nose
burnunun altına koymak put under their nose
burnunun tarafı side of your nose
burnunun ötesine bak look beyond one's nose
burnunun of your nose
sadece burnunun altında just under your nose
burnunun ucu tip of your nose
burnunun köprüsü the bridge of his nose
burnunun önünde in front of your nose
burnunun önünde in front your nose
burnunun yanları the sides of your nose
birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti cut off one's nose to spite one's face
birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy foot in one's mouth, put one's
birinin ağzında kalp var, birinin ağzında heart in one's mouth, have one's