bir başını duvara çarpmak

bir başını duvara çarpmak teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
bir başını duvara çarpmak beat one's head against the wall

bir başını duvara çarpmak terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bir başını duvara doğru koş run one's head against the wall
taştan bir duvara çarpmak run into a stone wall
bir tuğla duvara çarpmak run into a brick wall
duvara çarpmak hit a wall
tuğla duvara çarpmak hit a brick wall
duvara çarpmak run into a wall
bir duvara vurmak hitting a wall
bir tuğla duvara yaslanmak come up against a brick wall
bir tuğla duvara konuşurken talking to a brick wall
bir tuğla duvara against a brick wall
bir duvara into a wall
bir duvara karşı up against a wall
bir duvara tutturulmuş attached to a wall
bir duvara monte mounted on a wall
bir duvara çarptım i have hit a wall
bir tuğla duvara vurmak hitting a brick wall
bir tuğla duvara dönük facing a brick wall
bir duvara koşma running into a wall
bir tuğla duvara çarptı hits a brick wall
bir tuğla duvara çarptı ran into a brick wall
bir duvara yedeklenmiş backed up against a wall
herhangi bir duvara çarp hit any wall
bir tuğla duvara çarptım have hit a brick wall
duvara bir poster a poster to the wall
bir duvara monte mounted to a wall
bir duvara çarptı had hit a wall
bir duvara tırmanmak climb over a wall
bir duvara yazılmış written on a wall
duvara bir poster koymak put a poster on the wall
bir duvara çekiç hammer into a wall
doğruca bir duvara. straight into a wall.
bir duvara ateş shot against a wall
kafan bir tuğla duvara your head against a brick wall
bir şeye çarpmak bump into something
bir ağaca çarpmak crash a tree
bir şeye çarpmak crash into something
tökezleyen bir bloğa çarpmak hit a stumbling block
başka bir arabaya çarpmak bump into another car
bir yayaya çarpmak run over a pedestrian
park etmiş bir arabaya çarpmak hit a parked car
belirgin bir şekilde göze çarpmak stand out prominently
bir gemiyi çarpmak to ram a ship
bir yayaya çarpmak ran over a pedestrian
bir fırtınaya çarpmak hit by a storm
duvara karşı back against the wall
duvara dön back to the wall
duvardan duvara broadloom
duvara vur hit the wall
duvara to the wall
duvara karşı up against the wall