taştan bir duvara çarpmak

taştan bir duvara çarpmak teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
taştan bir duvara çarpmak run into a stone wall

taştan bir duvara çarpmak terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bir başını duvara çarpmak beat one's head against the wall
bir tuğla duvara çarpmak run into a brick wall
duvara çarpmak hit a wall
tuğla duvara çarpmak hit a brick wall
duvara çarpmak run into a wall
bir taştan kan alamazsınız you can't get blood out of a stone
bir taştan kan alamaz can't get blood out of a stone
taştan oyulmuş bir şey yok there is nothing carved in stone
kumlu taştan kap stoneware
taştan through stone
taştan yapılmış made of stone
taştan kan almak get blood out of a stone
taştan taşa stone by stone
taştan yapılmış stone-built
taştan kan blood out of a stone
taştan yapılmış built of stone
taştan yapılmış made from stone
taştan yapılmış olsa though cast in stone
burnun taştan your nose to the grindstone
taştan oyulmuş carved out of stone
taştan oyulmuş carved from stone
taştan inşa constructed from stone
taştan bütün stoneground whole
taştan yapılmış aletler made tools of stone
taştan daha sert harder than a stone
taştan yapılmış are made in stone
taştan kan almak get blood out of stone
bir başını duvara doğru koş run one's head against the wall
bir duvara vurmak hitting a wall
bir tuğla duvara yaslanmak come up against a brick wall
bir tuğla duvara konuşurken talking to a brick wall
bir tuğla duvara against a brick wall
bir duvara into a wall
bir duvara karşı up against a wall
bir duvara tutturulmuş attached to a wall
bir duvara monte mounted on a wall
bir duvara çarptım i have hit a wall
bir tuğla duvara vurmak hitting a brick wall
bir tuğla duvara dönük facing a brick wall
bir duvara koşma running into a wall
bir tuğla duvara çarptı hits a brick wall
bir tuğla duvara çarptı ran into a brick wall
bir duvara yedeklenmiş backed up against a wall
herhangi bir duvara çarp hit any wall
bir tuğla duvara çarptım have hit a brick wall
duvara bir poster a poster to the wall
bir duvara monte mounted to a wall
bir duvara çarptı had hit a wall
bir duvara tırmanmak climb over a wall
bir duvara yazılmış written on a wall