bir başını duvara doğru koş

bir başını duvara doğru koş teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
bir başını duvara doğru koş run one's head against the wall

bir başını duvara doğru koş terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bir başını duvara çarpmak beat one's head against the wall
koş ve koş up and run
koş koştu koş run ran run
koş ya da koş jog or run
koş koş ya da zıpla walk run or jump
duvara doğru itmek push against the wall
duvara doğru toward the wall
duvara doğru towards the wall
doğru başını salladı nodded toward
başını yana doğru his head sideways
başını geriye doğru yatır tilt head backward
a doğru koş run on
a doğru koş run-on
geriye doğru koş run backwards
doğru koş run true
doğru koş run right
doğru koş run correctly
ona doğru koş run towards him
doğru, doğru ve doğru true, accurate and correct
doğru doğru doğru true accurate correct
taştan bir duvara çarpmak run into a stone wall
bir duvara vurmak hitting a wall
bir tuğla duvara yaslanmak come up against a brick wall
bir tuğla duvara konuşurken talking to a brick wall
bir tuğla duvara against a brick wall
bir duvara into a wall
bir duvara karşı up against a wall
bir duvara tutturulmuş attached to a wall
bir duvara monte mounted on a wall
bir duvara çarptım i have hit a wall
bir tuğla duvara vurmak hitting a brick wall
bir tuğla duvara dönük facing a brick wall
bir duvara koşma running into a wall
bir tuğla duvara çarpmak run into a brick wall
bir tuğla duvara çarptı hits a brick wall
bir tuğla duvara çarptı ran into a brick wall
bir duvara yedeklenmiş backed up against a wall
herhangi bir duvara çarp hit any wall
bir tuğla duvara çarptım have hit a brick wall
duvara bir poster a poster to the wall
bir duvara monte mounted to a wall
bir duvara çarptı had hit a wall
bir duvara tırmanmak climb over a wall
bir duvara yazılmış written on a wall
duvara bir poster koymak put a poster on the wall
bir duvara çekiç hammer into a wall
doğruca bir duvara. straight into a wall.
bir duvara ateş shot against a wall
kafan bir tuğla duvara your head against a brick wall
bir mil koş run a mile