duvara vur

duvara vur teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
duvara vur hit the wall

duvara vur terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sert vur ve erken vur hit hard and hit early
duvara karşı back against the wall
duvara dön back to the wall
bir başını duvara çarpmak beat one's head against the wall
duvardan duvara broadloom
taştan bir duvara çarpmak run into a stone wall
bir başını duvara doğru koş run one's head against the wall
duvara to the wall
duvara karşı up against the wall
duvar duvara wall-to-wall
duvara yazı yazma writing on the wall
duvara git go to the wall
duvara montaj wall mount
duvara montaj wall mounting
duvara karşı against the wall
duvara çarpmak hit a wall
duvara monte edilebilir wall mountable
duvara asılmış wall hung
duvara montaj braketi wall mounting bracket
duvara asmak hang on the wall
duvardan duvara halı wall-to-wall carpet
duvara takılı attached to the wall
duvara vurmak hitting the wall
duvardan duvara halı kaplama wall to wall carpeting
duvara gönderildi posted on the wall
tuğla duvara çarpmak hit a brick wall
duvara sabitlemek pin to the wall
duvara kadar git go up the wall
duvara monte mounted on the wall
duvara çarpmak run into a wall
duvara dönüyor backs to the wall
duvara otur sit on the wall
duvara karşı against a wall
bir duvara vurmak hitting a wall
duvara montaj kiti wall mounting kit
duvara sabitlemek fix to the wall
bir tuğla duvara yaslanmak come up against a brick wall
duvara yaslanmış leaning against the wall
duvara yassı flat against the wall
duvara tırmanmak climb the wall
bir tuğla duvara konuşurken talking to a brick wall
bir tuğla duvara against a brick wall
duvara montaj kiti wall mount kit
duvara tutturmak attach to the wall
duvara yaslanmak lean against the wall
duvara monte dirsek wall mounted bracket
bir duvara into a wall
duvardan duvara kapsama wall-to-wall coverage
duvara asılmış hung on the wall
bir duvara karşı up against a wall