wall-to-wall carpet

wall-to-wall carpet teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı

wall-to-wall carpet terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wall carpet duvar halısı
wall-to-wall duvar duvara
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
axminster carpet axminster halı
black carpet beetle siyah halı böceği
broadloom carpet broadloom halı
brussels carpet brüksel halı
buffalo carpet beetle buffalo halı böceği
call on the carpet halıya çağrı
carpet halı
carpet beetle halı böceği
carpet bombing halı bombalama
carpet bowling halı bowlingi
carpet grass halı çimen
carpet knight halı şövalye
carpet moth halı güvesi
carpet plot halı arsa
carpet shark halı köpekbalığı
carpet slipper halı terliği
carpet snake halı yılanı
carpet sweeper halı süpürgesi
carpet tack halı yapışma
carpet tile halı döşeme
carpet tiles halı karoları
carpet, magic halı, büyü
carpet-bomb halı bombası
carpet-sweeper halı süpürgesi
magic carpet sihirli halı
on the carpet halının üstünde
oriental carpet oryantal halı
persian carpet iran halısı
red carpet kırmızı halı
turkey carpet türkiye halı
velvet carpet kadife halı
carpet backing halı kaplama
fitted carpet gömme halı
carpet pad halı pedi
vacuum the carpet halıyı süpür
carpet padding halı dolgusu
red carpet treatment kırmızı halı tedavisi
carpet maker halı üreticisi
carpet weaver halı dokumacı
shag carpet sevişmek halı
carpet cushion halı yastık
pile carpet kazık halı