harbour wall wall

harbour wall wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
harbour wall wall liman duvarı duvarı

harbour wall wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

harbour wall liman duvarı
coff's harbour coff 'ın limanı
harbour liman
harbour master liman ustası
harbour seal liman mührü
mulberry harbour dut limanı
harbour dues liman ücretleri
harbour basin liman havzası
yacht harbour yat limanı
sydney harbour sydney limanı
natural harbour doğal liman
safe harbour statement güvenli liman bildirimi
harbour area liman bölgesi
harbour porpoise liman porpoise
overlooking the harbour limana bakan
outer harbour dış liman
port and harbour liman ve liman
harbour cruise liman gezisi
harbour works liman işleri
safe harbour agreement güvenli liman anlaşması
harbour cranes liman vinçleri
harbour authority liman otoritesi
mobile harbour crane mobil liman vinci
safe harbour provisions güvenli liman hükümleri
mouth of the harbour liman ağzı
safe harbour framework güvenli liman çerçevesi
harbour engineering liman mühendisliği
harbour bacteria liman bakteri
sydney harbour bridge sydney liman köprüsü
harbour port liman limanı
harbour city liman şehri
sheltered harbour korunaklı liman
at the harbour limanda
small craft harbour küçük zanaat limanı
harbour quantities liman miktarları
harbour authorities liman yetkilileri
in the harbour limanda
darling harbour sevgilim liman
save harbour limanı kurtar
harbour police liman polisi
harbour pilot liman pilotu
port harbour liman limanı
harbour tugs liman römorkörleri
harbour view liman görünümü
harbour road liman yolu
harbour mouth ağız limanı
safe harbour principles güvenli liman ilkeleri
harbour boat liman teknesi
harbour the hope ümit vermek
harbour bridge liman köprüsü