duvar duvara

duvar duvara teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
duvar duvara wall-to-wall

duvar duvara terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duvar duvar masonry wall
beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar duvar exterior masonry wall
duvara karşı back against the wall
duvara dön back to the wall
bir başını duvara çarpmak beat one's head against the wall
duvardan duvara broadloom
duvara vur hit the wall
taştan bir duvara çarpmak run into a stone wall
bir başını duvara doğru koş run one's head against the wall
duvara to the wall
duvara karşı up against the wall
duvara yazı yazma writing on the wall
duvara git go to the wall
duvara montaj wall mount
duvara montaj wall mounting
duvara karşı against the wall
duvara çarpmak hit a wall
duvara monte edilebilir wall mountable
duvara asılmış wall hung
duvara montaj braketi wall mounting bracket
duvara asmak hang on the wall
duvardan duvara halı wall-to-wall carpet
duvara takılı attached to the wall
duvara vurmak hitting the wall
duvardan duvara halı kaplama wall to wall carpeting
duvara gönderildi posted on the wall
tuğla duvara çarpmak hit a brick wall
duvara sabitlemek pin to the wall
duvara kadar git go up the wall
duvara monte mounted on the wall
duvara çarpmak run into a wall
duvara dönüyor backs to the wall
duvara otur sit on the wall
duvara karşı against a wall
bir duvara vurmak hitting a wall
duvara montaj kiti wall mounting kit
duvara sabitlemek fix to the wall
bir tuğla duvara yaslanmak come up against a brick wall
duvara yaslanmış leaning against the wall
duvara yassı flat against the wall
duvara tırmanmak climb the wall
bir tuğla duvara konuşurken talking to a brick wall
bir tuğla duvara against a brick wall
duvara montaj kiti wall mount kit