dış duvar duvar

dış duvar duvar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
dış duvar duvar exterior masonry wall

dış duvar duvar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duvar duvar masonry wall
beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar outer wall
dış duvar outside wall
dış duvar exterior wall
dış duvar external wall
dış duvar outfield wall
dış duvar yalıtımı external wall insulation
duvar dış müdahale wall tamper
dış duvar kaplaması exterior wall cladding
dış duvar kaplaması external wall cladding
dış duvar sistemi exterior wall system
dış duvar yüzeyi exterior wall surface
dış duvar panelleri external wall panels
yük taşımayan dış duvar non-load bearing exterior wall
dış duvar an outside wall
dış yan duvar outer side wall
bodrum dış duvar basement outer wall
dış duvar çivileri exterior wall studs
dış kaynak kullanımı ve dış kaynak kullanımı outsourcing and insourcing
dış diş outside thread
diş fırçası ve diş macunu toothbrush and toothpaste
diş ve diş eti tooth and gum
dış diş yıkama external tooth washer
kendinden diş açan diş self-tapping thread
bir diş için bir diş a tooth for a tooth
dış diş yüzeyi outer tooth surface
dış dış outer-outer
diş durdurma malzemesi, diş mumu material for stopping teeth, dental wax
diş ve diş eti problemleri tooth and gum problems
dış ve dış bölgeler outlying and outermost regions
dış dış outer external
dış mekanda nemli alanlarda olduğu gibi dış mekanda da yetişir. it grows outdoors as well as in damp areas indoors.
dış kaynak kullanımı ve dış kaynak kullanımı the offshoring and outsourcing
dış kaynaklı veya dış kaynaklı in or outsourced
kapsamlı diş fırçalama ve diş ipi thorough tooth brushing and flossing
dış kaynaklı dış kaynak outsourced overseas
duvar halısı arras
taşıyıcı duvar bearing wall
boş duvar blank wall
duvar ustası bricklayer
oyuk duvar cavity wall
soğuk duvar efekti cold wall effect
beşik duvar crib-wall
perde duvar curtain wall