boş duvar

boş duvar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
boş duvar blank wall

boş duvar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duvar duvar masonry wall
beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar duvar exterior masonry wall
içi boş duvar çapa hollow wall anchors
boş duvar void wall
boş boş blankly
boş boş dolaşmak maunder
boş boş gezmek saunter
boş boş dolaşmak traipse
boş boş vacantly
boş ve boş nul and void
boş ve boş olmak be null and void
boş veya boş null or void
boş ve boş sayılır shall be deemed null and void
boş ve boş yapmak rendering null and void
boş zaman ve boş zaman aktiviteleri leisure and free time activities
boş ve boş vacant and empty
boş ve boş null and blank
tamamen veya kısmen boş veya boş total or partially null or void
boş boş null-null
boş ve boş olarak bildirmek declaring null and void
boş veya boş null or blank
boş bırak ve boş bırak leave null and void
duvar halısı arras
taşıyıcı duvar bearing wall
duvar ustası bricklayer
oyuk duvar cavity wall
soğuk duvar efekti cold wall effect
beşik duvar crib-wall
perde duvar curtain wall
kuru duvar dry-wall
havlı duvar kâğıdı flock paper
taş duvar flood wall
dördüncü duvar fourth wall
duvar asılı hanging wall
yüksek duvar highwall
duvar içi inwall
orta duvar sütunu midwall column
duvar mural
duvar kronu mural crown
duvar endokardit mural endocarditis
duvar trombozu mural thrombosis
duvar trombüsü mural thrombus
dışı duvar off-the-wall
duvar paketi pack wall