oyuk duvar

oyuk duvar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
oyuk duvar cavity wall

oyuk duvar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

oyuk damızlık duvar cavity stud wall
duvar duvar masonry wall
beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar duvar exterior masonry wall
blenny oyuk burrowing blenny
oyuk baykuşu burrowing owl
daha sıkı oyuk firmer gouge
oyuk hollow
oyuk newel hollow newel
oyuk sırt hollow-back
oyuk forge hollow-forge
oyuk taşlanmış hollow-ground
oyuk hollowed
oyuk zafer hollow victory
oyuk viskisi hollow viscus
oyuk sleeping alcove
kare oyuk square recess
çok oyuk so hollow
oyuk başına hücre cells per well
derin oyuk deeply hollowed
oyuk boşluğu hollow cavity
oyuk kemirgenleri burrowing rodents
havalandırmalı iyileştirilmiş oyuk ventilated improved pit
dikdörtgen oyuk bölüm rectangular hollow section
oyuk makinesi pitting machine
sığ oyuk shallow hollow
oyuk kısım hollow part
dikey oyuk mil vertical hollow shaft
oyuk tahta hollow plank
havalandırmalı oyuk göbekler ventilated hollow cores
oyuk delikleri gouging holes
oyuk burrowing through
orta oyuk central hollow
hafif oyuk light hollow
oyuk iç içe geçme cavity-nesting
yapısal oyuk bölüm structural hollow section
oyuk yüzeyi pitting surface
şeklinde oyuk shaped recess
oyuk kabak hollow gourd
konik oyuk tapered hollow
en çok oyuk inmost recesses
konik oyuk tapered recess
oyuk küçültmek shrink cavity
gümüş oyuk silver hollow
genişliği kenarlık veya oyuk olarak girmek için to enter the width in border or gutter.