duvar kesme duvar

duvar kesme duvar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
duvar kesme duvar masonry shear wall

duvar kesme duvar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kesme, kesme trimming, cutting
kesme veya kesme interrupt or disrupt
kesme duvar cutoff wall
kesme duvar cut-off wall
duvar kesme masonry shear
duvar kesme wall cutting
duvar duvar masonry wall
beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar duvar exterior masonry wall
memeden kesme ablactation
timsah kesme alligator shear
kesme hattı ashlar line
bıçak kesme blade-shearing
kesme noktası breakpoint
kesme yayı clipper bow
kesme gemisi clipper ship
kesme ve itme cut and thrust
kesme çiçek cut flower
kesme cam cut glass
kesme taş cut stone
kesme ve kapak cut-and-cover
kesme ceket cut-away coat
kesme değerlendirici cut-rater
kesme tekniği cut-up technique
kesme cutting
kesme tahtası cutting board
kesme bileşiği cutting compound
kesme kenarı cutting edge, at the
kesme bahçesi cutting garden
at kesme cutting horse
kesme yağı cutting oil
kesme kalemi cutting stylus
kesme-kalem cutting-stylus
güç kesme depower
kesme discontinuation
tüy kesme feather-cut
alev kesme flame cutting
serbest kesme free-cutting
saç kesme haircutting
yaprak kesme karıncaları leaf-cutting ant
kesme nip
kesme scission
kesme kuvveti shear force
kesme bacakları shear legs
kesme pimi shear pin
kesme gerilmesi shear strain