duvar duvar inşaatı

duvar duvar inşaatı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls

duvar duvar inşaatı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

köprü inşaatı, bayındırlık ve bina inşaatı bridge construction, public works and building construction
duvar inşaatı wall construction
damızlık duvar inşaatı stud wall construction
duvar blok inşaatı masonry block construction
duvar duvar masonry wall
beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
dış duvar duvar exterior masonry wall
değirmen inşaatı mill construction
mantar döşeme inşaatı mushroom slab construction
bina inşaatı building construction
kurum inşaatı institution building
konut inşaatı residential building
yol inşaatı road construction
inşaatı builded
portföy inşaatı portfolio construction
anlaşma inşaatı construction of agreement
kabuk inşaatı shell construction
mühendislik tedarik inşaatı engineering procurement construction
yol inşaatı road building
açık deniz inşaatı offshore construction
duvarcılık inşaatı masonry construction
kuyu inşaatı well construction
demiryolu inşaatı railway construction
hizmet inşaatı utility construction
vücut inşaatı body construction
saha inşaatı field construction
köprü inşaatı bridge building
deniz inşaatı marine construction
boru hattı inşaatı pipeline construction
baraj inşaatı dam construction
güç inşaatı power construction
yeraltı inşaatı underground construction
vakıf inşaatı foundation construction
giysi inşaatı garment construction
destek inşaatı supporting construction
altyapı inşaatı infrastructure construction
kat inşaatı floor construction
anlaşma inşaatı agreement construction
tesis inşaatı facility construction
duvarcılık inşaatı masonry building
bina inşaatı construction building
konut inşaatı housing building
kasa inşaatı case construction
emlak inşaatı property construction
tüm risk sigortası inşaatı construction all risk insurance
güvenlik inşaatı safety construction