perde duvar

perde duvar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
perde duvar curtain wall

perde duvar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

perde perde act curtain
perde perde koymak put up curtain blinds
perde duvar curtain walling
cam perde duvar glass curtain wall
beton perde duvar concrete shear wall
alüminyum perde duvar aluminium curtain wall
perde duvar ürünleri curtain wall products
camlı perde duvar glazed curtain wall
camlı perde duvar glazed curtain walling
perde duvar cephe curtain wall facade
perde duvar çerçeveleme curtain wall framing
perde duvar sistemi curtain wall system
perde duvar çapaları curtain wall anchors
58) perde duvar 58) curtain wall
perde duvar profili curtain wall profile
pencere perde duvar window curtain wall
perde duvar yapımı curtain wall construction
duvar duvar masonry wall
beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar duvar exterior masonry wall
bambu perde bamboo curtain
cafe perde cafe curtain
perde curtain
perde çağrısı curtain call
perde çizgisi curtain line
perde kaldırıcı curtain raiser
perde kepenk curtain shutter
perde konuşması curtain speech
perde zamanı curtain time
perde kaldırıcı curtain-raiser
perde-twitcher curtain-twitcher
döngüsel perde kolu cyclic pitch lever
diapason normal perde diapason normal pitch
perde çizmek draw curtain
perde ayaklı avustralya hayvanı duckbill
perde arası intermission
demir perde iron curtain
dantel perde lace-curtain
perde ayaklı palmate
perde keski pitch chisel
perde yüzeyi pitch surface
perde-koni açısı pitch-cone angle
stor perde roller-blind shutter
perde ayak web-foot
perde ayaklı web-footed