taşıyıcı duvar

taşıyıcı duvar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
taşıyıcı duvar bearing wall

taşıyıcı duvar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

taşıyıcı taşıyıcı surrogate carrier
tek taşıyıcı çok taşıyıcı single-carrier multi-carrier
taşıyıcı-taşıyıcı carrier-carrier
taşıyıcı duvar load-bearing masonry
duvar duvar masonry wall
beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar duvar exterior masonry wall
zırhlı personel taşıyıcı armored personnel carrier
ana taşıyıcı backhaul
bagaj taşıyıcı baggage handler
top-taşıyıcı ball-carrier
taşıyıcı bearer
taşıyıcı carrier
taşıyıcı tarama carrier screening
taşıyıcı dalga carrier wave
taşıyıcı serbest carrier-free
taşıyıcı ve # x27 s chassis's
renkli alt taşıyıcı colour subcarrier
ortak taşıyıcı common carrier
çapraz taşıyıcı cross-bearer
dünya taşıyıcı earth mover
eskort taşıyıcı escort carrier
muaf taşıyıcı exempt carrier
ilk taşıyıcı first mover
kuvvet taşıyıcı force carrier
jeep taşıyıcı jeep carrier
mail taşıyıcı mail carrier
taşıyıcı mover
taşıyıcı ve sarsıcı mover and shaker
insanlar taşıyıcı people carrier
insanlar taşıyıcı people mover
diski taşıyıcı puck-carrier
yılan taşıyıcı serpent bearer
kalkan taşıyıcı shield bearer
bastırılmış taşıyıcı modülasyonu suppressed carrier modulation
taşıyıcı annelik surrogacy
taşıyıcı anne surrogate mother
taşıyıcı transporter
taşıyıcı köprü transporter bridge
asker taşıyıcı troop carrier
unmoved-taşıyıcı unmoved-mover
su taşıyıcı water carrier
gebelik taşıyıcı gestational carrier
taşıyıcı gaz carrier gas
hava taşıyıcı air handler