earth mover

earth mover teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth mover dünya taşıyıcı