soğuk duvar efekti

soğuk duvar efekti teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
soğuk duvar efekti cold wall effect

soğuk duvar efekti terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duvar efekti wall effect
duvar duvar masonry wall
beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar duvar exterior masonry wall
soğuk soğuk cold chill
soğuk soğuk cold cold
soğuk soğuk ayık stone-cold sober
soğuk soğuk frigid cold
soğuk soğuk chilly cold
soğuk soğuk klasik stone-cold classic
soğuk ve soğuk cold and chilly
soğuk ve soğuk cold and cool
soğuk yiyecekler soğuk cold foods cold
burgu efekti auger effect
elmas yüzük efekti diamond ring effect
çalma efekti knock-on effect
işık efekti luminous efficacy
çentik efekti notch effect
sarkaç efekti pendulum effect
atış efekti shot effect
eğik çizgi efekti slashdot effect
ses efekti sound effect
sahne efekti stage effect
yüzey efekti gemisi surface effect ship
tavan efekti ceiling effect
yığın efekti stack effect
kat efekti floor effect
çekme efekti pull effect
uyandırma efekti wake effect
ses efekti volume effect
maliyet efekti cost effect
bulanıklık efekti blur effect
ölçek efekti scale effect
boyut efekti size effect
ayna efekti mirror effect
aydınlatma efekti lighting effect
şekillendirme efekti shaping effect
kırbaç efekti whiplash effect
bağlantı efekti anchoring effect
balon efekti balloon effect
deri efekti leather effect
spot ışığı efekti spotlight effect
katman efekti layering effect
gölge efekti shadow effect
vites efekti gearing effect