duvardan duvara halı

duvardan duvara halı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
duvardan duvara halı wall-to-wall carpet

duvardan duvara halı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duvardan duvara halı kaplama wall to wall carpeting
duvardan duvara broadloom
duvardan duvara kapsama wall-to-wall coverage
duvardan duvara from wall to wall
duvardan duvara ekranlar wall-to-wall screens
duvardan duvara fiziksel envanter wall-to-wall physical inventory
halı halı enstitüsü carpet rug institute
halı halı rug carpet
duvardan off the wall
duvardan çıkmak to be off the wall
duvardan çıkarmak wall out
duvardan atmak throw over the wall
duvardan uzak away from the wall
duvardan ayrılmak break through the wall
duvardan çıkarmak wall off from
duvardan atla jump over the wall
duvardan çıkan sorular off the wall questions
duvardan geçmek run over the wall
duvardan çıkma fikir off-the-wall idea
duvardan uzakta away from a wall
duvardan attı threw over the wall
duvardan uzak wall away
duvardan düşmek fall from the wall
duvardan ışık light off the wall
duvardan 30 metre uzakta 30 feet away from wall
duvardan kaldırıldı removed from the wall
duvardan sekerek bounces off the wall
duvardan ölçmek measure from the wall
duvardan düştü fell off the wall
her zaman tüm telefon hatlarını duvardan ayırın always disconnect all telephone lines from the wall
duvardan çıkarın unplug it from the wall
duvardan atla jump across the wall
duvardan çıkıntı protrude from the wall
serbest duran veya duvardan free standing or through wall
duvardan asılı hung from the wall
duvardan yansıtma projecting from the wall
bir duvardan diğerine from a wall to another
duvara karşı back against the wall
duvara dön back to the wall
bir başını duvara çarpmak beat one's head against the wall
duvara vur hit the wall
taştan bir duvara çarpmak run into a stone wall
bir başını duvara doğru koş run one's head against the wall
duvara to the wall
duvara karşı up against the wall
duvar duvara wall-to-wall
duvara yazı yazma writing on the wall
duvara git go to the wall
duvara montaj wall mount
duvara montaj wall mounting