duvardan atla

duvardan atla teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
duvardan atla jump across the wall

duvardan atla terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duvardan atla jump over the wall
sen atla ben doğru atla you jump i jump right
duvardan duvara broadloom
duvardan off the wall
duvardan duvara halı wall-to-wall carpet
duvardan duvara halı kaplama wall to wall carpeting
duvardan çıkmak to be off the wall
duvardan çıkarmak wall out
duvardan duvara kapsama wall-to-wall coverage
duvardan atmak throw over the wall
duvardan uzak away from the wall
duvardan ayrılmak break through the wall
duvardan duvara from wall to wall
duvardan çıkarmak wall off from
duvardan çıkan sorular off the wall questions
duvardan geçmek run over the wall
duvardan çıkma fikir off-the-wall idea
duvardan uzakta away from a wall
duvardan attı threw over the wall
duvardan duvara ekranlar wall-to-wall screens
duvardan uzak wall away
duvardan düşmek fall from the wall
duvardan ışık light off the wall
duvardan 30 metre uzakta 30 feet away from wall
duvardan kaldırıldı removed from the wall
duvardan duvara fiziksel envanter wall-to-wall physical inventory
duvardan sekerek bounces off the wall
duvardan ölçmek measure from the wall
duvardan düştü fell off the wall
her zaman tüm telefon hatlarını duvardan ayırın always disconnect all telephone lines from the wall
duvardan çıkarın unplug it from the wall
duvardan çıkıntı protrude from the wall
serbest duran veya duvardan free standing or through wall
duvardan asılı hung from the wall
duvardan yansıtma projecting from the wall
bir duvardan diğerine from a wall to another
atla hop to it
üstüne atla jump on
silahı atla jump the gun
kefaleti atla skip bail
araba atla skip car
mesafeyi atla skip distance
izlemeyi atla skip tracer
zon atla skip zone
atla get the jump on
göle atla go jump in the lake
atla hop on
geri atla jump back
atla hop in
çoğunluğa atla jump on the bandwagon