duvardan

duvardan teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
duvardan off the wall

duvardan terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duvardan duvara broadloom
duvardan duvara halı wall-to-wall carpet
duvardan duvara halı kaplama wall to wall carpeting
duvardan çıkmak to be off the wall
duvardan çıkarmak wall out
duvardan duvara kapsama wall-to-wall coverage
duvardan atmak throw over the wall
duvardan uzak away from the wall
duvardan ayrılmak break through the wall
duvardan duvara from wall to wall
duvardan çıkarmak wall off from
duvardan atla jump over the wall
duvardan çıkan sorular off the wall questions
duvardan geçmek run over the wall
duvardan çıkma fikir off-the-wall idea
duvardan uzakta away from a wall
duvardan attı threw over the wall
duvardan duvara ekranlar wall-to-wall screens
duvardan uzak wall away
duvardan düşmek fall from the wall
duvardan ışık light off the wall
duvardan 30 metre uzakta 30 feet away from wall
duvardan kaldırıldı removed from the wall
duvardan duvara fiziksel envanter wall-to-wall physical inventory
duvardan sekerek bounces off the wall
duvardan ölçmek measure from the wall
duvardan düştü fell off the wall
her zaman tüm telefon hatlarını duvardan ayırın always disconnect all telephone lines from the wall
duvardan çıkarın unplug it from the wall
duvardan atla jump across the wall
duvardan çıkıntı protrude from the wall
serbest duran veya duvardan free standing or through wall
duvardan asılı hung from the wall
duvardan yansıtma projecting from the wall
bir duvardan diğerine from a wall to another