wall-to-wall coverage

wall-to-wall coverage teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama

wall-to-wall coverage terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
coverage kapsama
extended coverage genişletilmiş kapsama
first-dollar coverage birinci dolar teminat
insurance coverage sigorta kapsamı
media coverage medya kapsamı
press coverage basında
comprehensive coverage kapsamlı kapsama
news coverage haber programı
health coverage sağlık kapsamı
coverage gap kapsama alanı
liability coverage sorumluluk kapsamı
full coverage tam kapsamlı
health insurance coverage sağlık sigortası kapsamı
coverage ratio karşılama oranı
debt service coverage ratio borçlanma karşılama oranı
market coverage pazar kapsamı
health care coverage sağlık sigortası
collision coverage çarpışma kapsamı
creditable coverage güvenilir kapsama alanı
medical coverage sağlık sigortası
liquidity coverage ratio likidite karşılama oranı
warranty coverage garanti kapsamı
interest coverage faiz kapsamı
evidence of coverage kapsama kanıtı
interest coverage ratio faiz oranı oranı
universal health coverage evrensel sağlık sigortası
coverage area kapsama alanı
network coverage şebeke kapsama alanı
serotype coverage serotip kapsamı
scope of coverage kapsama alanı
vision coverage görüş kapsamı
live coverage canlı yayın
prescription drug coverage reçeteli ilaç kapsamı
provide coverage kapsama sağlamak
geographical coverage coğrafi kapsam
dental coverage diş kapsama
excess coverage fazla kapsam
forest coverage orman alanı
umbrella coverage şemsiye kapsamı
global coverage küresel kapsam
benefit coverage fayda kapsamı
blanket coverage battaniye kapsama
primary coverage birincil teminat