kazanıp kaybetmeyeceğin gibi değil, oyunu nasıl oynadığına bakma

kazanıp kaybetmeyeceğin gibi değil, oyunu nasıl oynadığına bakma teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kazanıp kaybetmeyeceğin gibi değil, oyunu nasıl oynadığına bakma it's not whether you win or lose, it's how you play the game

kazanıp kaybetmeyeceğin gibi değil, oyunu nasıl oynadığına bakma terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hak kazanıp kazanmadığınızı whether you qualify
biz kazanıp kazanmadığımızı whether we win
- hak kazanıp kazanmadığınızı görmek için buraya tıklayın - click here to see if you qualify
hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenin find out if you qualify
ağzına hediye atı bakma don't look a gift horse in the mouth
yan bakma leer
bakma look-see
asla arkana bakma never look back
başka bir şeye bakma look no further than
oraya bakma look off
lütfen kusura bakma please excuse
arkana bakma don't look back
öfkeyle arkana bakma don't look back in anger
etrafa bakma looking round
daha fazla bakma don't look any further
bakma şekli way of looking
aşağı bakma don't look down
iyi bakma taking good care
bakma don't look
ip bakma ip peering
asla ardına bakma never looking back
bakma eğilimi tend to look
bakma do not refer to
bana bakma don't look at me
isteyip istemediğine bakma whether or not you want
bakma şeklim the way i look at it
kendine iyi bakma don't take care
kusura bakma excuse any inconvenience
lütfen kusura bakma please excuse the error
sonra başka yere bakma then look no further
onlara bakma make them look
bakma take no view
hiçbir şeye bakma look nothing
bakma not refer
bakma don't you look
bakma not look
plaja bakma overlook the beach
bakma effeminate looking
bakıp bakma whether you look
daha fazla bakma looking no further
uzağa bakma do not look away
çocuklara bakma placing children in care
kuşa bakma give a bird's eye view
doğrudan bakma do not stare directly
etrafından bakma views around
bakma haven't look
bakma eğilimi tendency to look
bakma süresi look duration
her yere bakma go-anywhere look
asla uzağa bakma never look away