birinin kanına sahip olmak

birinin kanına sahip olmak teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
birinin kanına sahip olmak have someone's blood on one's hands

birinin kanına sahip olmak terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kanına girer gets into your blood
kanına bak look your blood
kanına girmiş got into your blood
kanına bakmak, looking at your blood,
birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti cut off one's nose to spite one's face
birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy foot in one's mouth, put one's
birinin ağzında kalp var, birinin ağzında heart in one's mouth, have one's
birinin ayağını birinin ağzına sokmak put one's foot in one's mouth
birinin dolandırıcılarına sahip olmak have one's druthers
birinin ağzında bir kalbe sahip olmak have one's heart in one's mouth
birinin duruşuna sahip olmak to have someone's posture
sahip olmak veya sahip olmak own or possess
sahip olmak ve sahip olmak own and possess
sahip olmak veya sahip olmak have or having
sahip olma hakkına sahip olmak be entitled to possession
birinin davasında olmak be on someone's case
birinin sonu olmak be the end of one
birinin bir şey yapmasına neden olmak cause someone to do something
birinin suçu olmak be someones fault
özgür olmak, yalnızca birinin zincirlerini atmak değil, aynı zamanda for to be free is not merely to cast off one's chains, but t
birinin gözünde olmak ve aramak to be at somebody's beck and call
birinin takdirine bağlı olmak be within someones discretion
birinin başında olmak be at someone's beck
birinin borcunda olmak be in somebody's debt
birinin içinde olmak to be in somebody's j
birinin gölgesinde olmak be in somebodys shadow
başka birinin yerinde olmak to be in someone else's shoes
olmak ama sahip olmak be but have
olmak ya da sahip olmak being or having
olmak ya da geçersiz olmak ya da uygulanamaz olmak be or become invalid or unenforceable
olmak olmak olmak become becoming becomes a to become
sahip olunan veya sahip olunan owned or possessed
sahip ve sahip have and has
sahip veya sahip olabilir has or may have
sahip olduğum şeye sahip olacağım i'll have what she's having
sahip olunan ve sahip olmayan owned and non-owned
sahip ya da sahip has or have
sahip olunan ve sahip olunan owned and possessed
sahip olma hakkına sahip is entitled to have
sahip olma cesaretine sahip değil mi? doesn't have the courage to
birinin yaşı act one's age
birinin gölgesinden korkmak afraid of one's own shadow
birinin kararına karşı against one's better judgment
birinin vaktinden önce ahead of one's time
birinin gözü apple of one's eye
birinin de çağırması ve aranması at someone's beck and call
birinin dirseğinde at someone's elbow
birinin ayağında at someone's feet, be
birinin de topuklu ayakkabılarında at someone's heels
birinin merhametiyle at someone's mercy