kolayca belli oldu

kolayca belli oldu teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kolayca belli oldu became readily apparent

kolayca belli oldu terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kolayca belli değil not readily evident
kolayca belli değil are not readily evident
kolayca belli olmamak not being readily apparent
kolayca ve kolayca readily and easily
belli oldu it became apparent
belli oldu it became clear that
belli oldu became evident
belli oldu it has become clear
belli oldu ki it became apparent that
belli oldu it became obvious
belli oldu became obvious
belli oldu it became evident
belli oldu has become apparent
belli oldu ki it has become clear that
kazananlar belli oldu winners announced
belli oldu it has become evident
yakında belli oldu it soon became apparent
belli oldu it had become clear
yakında belli oldu it soon became clear
belli oldu it became evident that
belli oldu has been evident
çabuk belli oldu quickly became apparent
belli oldu it has been apparent
belli oldu made obvious
hızlıca belli oldu quickly became clear
belli oldu became clear that
yakında belli oldu it soon became apparent that
belli oldu ki it become clear that
belli oldu ki it has become apparent that
belli oldu it become clear
hızla belli oldu it quickly became clear
hızla belli oldu it quickly became obvious
yakında belli oldu soon it was clear
bir süredir belli oldu it has been clear for some time
belli oldu have become clear
açıkça belli oldu it is made clear that
belli oldu became apparent that
kazananlar belli oldu winners have been announced
belli oldu made evident that
hemen belli oldu was immediately clear
yakında belli oldu soon made clear
yakında belli oldu it soon became clear that
belli oldu have been pronounced
belli oldu has become obvious
belli oldu it became obvious that
hızla belli oldu became rapidly apparent
bana belli oldu it became clear to me that
belli oldu it was becoming obvious
açıkça belli oldu it was made clear that
yakında belli oldu soon became apparent