winners have been announced

winners have been announced teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
winners have been announced kazananlar belli oldu

winners have been announced terimi için benzer kelimeler ve anlamları

winners announced kazananlar belli oldu
winners will be announced kazananlar belli olacak
announced the winners kazananları açıkladı
have been announced açıklandı
have already been announced zaten açıklandı
has been announced açıklandı
had been announced açıklandı
meanwhile, support for the mhp standard has been announced i bu arada, mhp standardı için destek açıklandı
announced that it has been selected seçildiğini açıkladı
have announced açıkladı
we have announced açıkladık
i have previously announced daha önce ilan ettim
they have already announced zaten duyurdular
have yet to be announced henüz açıklanmadı
have announced that açıkladım
have just announced yeni ilan ettim
winners and losers kazananlar ve kaybedenler
pick winners kazananları seç
top winners en iyi kazananlar
picking winners kazananları toplama
double winners çift kazananlar
previous winners önceki kazananlar
past winners eski kazananlar
congratulations to the winners kazananları tebrik ederim
winners will be drawn kazananlar çekilecek
medal winners madalya kazananlar
the winners are kazananlar
fellow winners diğer kazananlar
european cup-winners cup avrupa kupa galipleri kupası
become winners kazanan olmak
winners podium kazananlar podyum
among the winners kazananlar arasında
emerge as winners kazananlar olarak ortaya çıkmak
the only winners sadece kazananlar
winners of the award ödülün kazananları
are winners kazananlar
cup winners kupa kazananlar
likely winners muhtemel kazananlar
individual winners bireysel kazananlar
additional winners ek kazananlar
winners and guests kazananlar ve misafirler
prize draw winners ödül çekilişi kazananları
winners included kazananlar dahil
winners are chosen kazananlar seçildi
there are winners and losers kazananlar ve kaybedenler var
determination of winners kazananların belirlenmesi
winners found kazananlar bulundu
there a neither winners nor losers ne kazanan, ne kaybeden
weekly winners haftalık kazananlar
price winners fiyat kazananlar