winners announced

winners announced teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
winners announced kazananlar belli oldu

winners announced terimi için benzer kelimeler ve anlamları

winners will be announced kazananlar belli olacak
winners have been announced kazananlar belli oldu
announced the winners kazananları açıkladı
winners and losers kazananlar ve kaybedenler
pick winners kazananları seç
top winners en iyi kazananlar
picking winners kazananları toplama
double winners çift kazananlar
previous winners önceki kazananlar
past winners eski kazananlar
congratulations to the winners kazananları tebrik ederim
winners will be drawn kazananlar çekilecek
medal winners madalya kazananlar
the winners are kazananlar
fellow winners diğer kazananlar
european cup-winners cup avrupa kupa galipleri kupası
become winners kazanan olmak
winners podium kazananlar podyum
among the winners kazananlar arasında
emerge as winners kazananlar olarak ortaya çıkmak
the only winners sadece kazananlar
winners of the award ödülün kazananları
are winners kazananlar
cup winners kupa kazananlar
likely winners muhtemel kazananlar
individual winners bireysel kazananlar
additional winners ek kazananlar
winners and guests kazananlar ve misafirler
prize draw winners ödül çekilişi kazananları
winners included kazananlar dahil
winners are chosen kazananlar seçildi
there are winners and losers kazananlar ve kaybedenler var
determination of winners kazananların belirlenmesi
winners found kazananlar bulundu
there a neither winners nor losers ne kazanan, ne kaybeden
weekly winners haftalık kazananlar
price winners fiyat kazananlar
no clear winners kesin kazanan yok
nobel winners nobel kazananlar
decide upon the winners kazananlara karar vermek
latest winners son kazananlar
and the winners are ve kazananlar
winners were drawn kazananlar çekildi
meet the winners kazananlarla tanış
grant winners kazananları bağışla
winners showcase kazananlar vitrin
select the winners kazananları seç
soul winners ruh kazananlar
drawing winners çizim kazananlar
second prize winners ikinci ödül kazananlar