it has been apparent

it has been apparent teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it has been apparent belli oldu

it has been apparent terimi için benzer kelimeler ve anlamları

has never been more apparent hiç bu kadar belirgin olmamıştı
has never been more apparent than it is today. daha önce hiç olmadığı kadar belirgin olmamıştı.
it has also been apparent ayrıca belli oldu
never been more apparent than it is today asla bugün olduğundan daha belirgin olmamıştı
have been quite apparent oldukça belirgin olmuş
never been more apparent daha belirgin olmamıştı
has become apparent belli oldu
it has become apparent that belli oldu ki
however it has become apparent ancak belirginleşti
has no apparent effect belirgin bir etkisi yoktur
it has become apparent to me that bana belli oldu
has been been missed kaçırıldı
has been been helpful yardımcı oldu
it has been been olmuştur
a person to whom a residence permit has been issued has the oturma izni verilen kişinin
has has been searching arıyordu
apparent bariz
apparent candlepower belirgin mum gücü
apparent horizon görünür ufuk
apparent magnitude görünür büyüklük
apparent movement belirgin hareket
apparent solar day görünür güneş günü
apparent temperature görünür sıcaklık
apparent time görünür zaman
apparent wind görünür rüzgar
heir apparent veliaht
non-apparent olmayan belirgin
become apparent belirginleşmek
readily apparent kolayca görünür
became apparent görünür olmak
it is apparent bu bariz
becomes apparent belirginleşir
is apparent belirgin
it became apparent belli oldu
apparent power görünür güç
it is apparent that belli ki
immediately apparent hemen görünür
it becomes apparent belirginleşir
was apparent belliydi
are apparent belirgin
apparent from belirgin
be apparent belirgin olmak
will become apparent belirginleşecek
will be apparent belirgin olacak
becoming apparent belirginleşmek
apparent density görünür yoğunluk
it became apparent that belli oldu ki
apparent authority görünür otorite
for no apparent reason bariz bir sebep olmadan
it was apparent belliydi