became apparent

became apparent teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
became apparent görünür olmak

became apparent terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it became apparent belli oldu
it became apparent that belli oldu ki
it soon became apparent yakında belli oldu
quickly became apparent çabuk belli oldu
it soon became apparent that yakında belli oldu
became more apparent daha belirgin hale geldi
became very apparent çok belirgin oldu
became apparent that belli oldu
became readily apparent kolayca belli oldu
became rapidly apparent hızla belli oldu
soon became apparent yakında belli oldu
later became apparent daha sonra belirgin oldu
it quickly became apparent that hızlıca belli oldu
the matter became apparent mesele belli oldu
became more and more apparent gittikçe daha belirgin hale geldi
as it became apparent göründüğü gibi
it also became apparent ayrıca belli oldu
became painfully apparent acı verici bir hal aldı
became less apparent daha az belirgin oldu
apparent bariz
apparent candlepower belirgin mum gücü
apparent horizon görünür ufuk
apparent magnitude görünür büyüklük
apparent movement belirgin hareket
apparent solar day görünür güneş günü
apparent temperature görünür sıcaklık
apparent time görünür zaman
apparent wind görünür rüzgar
heir apparent veliaht
non-apparent olmayan belirgin
become apparent belirginleşmek
readily apparent kolayca görünür
it is apparent bu bariz
becomes apparent belirginleşir
is apparent belirgin
apparent power görünür güç
it is apparent that belli ki
immediately apparent hemen görünür
it becomes apparent belirginleşir
was apparent belliydi
are apparent belirgin
apparent from belirgin
be apparent belirgin olmak
will become apparent belirginleşecek
will be apparent belirgin olacak
becoming apparent belirginleşmek
apparent density görünür yoğunluk
apparent authority görünür otorite
for no apparent reason bariz bir sebep olmadan
it was apparent belliydi