bariz bir sebep olmadan

bariz bir sebep olmadan teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
bariz bir sebep olmadan for no apparent reason

bariz bir sebep olmadan terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bariz bir sebep olmadan for no obvious reason
bariz bir sebep yok there is no apparent reason
bariz bir sebep yok no obvious cause
bariz sebep obvious cause
bariz sebep dışında apart from the obvious reason
bariz olmadan without obvious
herhangi bir sebep veya sebep yok any or no reason
herhangi bir sebep veya sebep yok any reason or no reason
iyi bir sebep olmadan without good reason
başka bir sebep olmadan for no other reason than
bir sebep olmadan without giving a reason
özel bir sebep olmadan for no particular reason
net bir sebep olmadan for no clear reason
iyi bir sebep olmadan without a good reason
herhangi bir sebepten dolayı veya hiçbir sebep olmadan for any reason or no reason at all
belirgin bir sebep olmadan without apparent reason
daha iyi bir sebep olmadan for no better reason
bir sebep olmadan without providing a reason
bir sebep olmadan without a motive
iyi bir sebep olmadan olmaz not without good reason
ciddi bir sebep olmadan without serious reason
açık bir sebep olmadan for no explicable reason
meşru bir sebep olmadan without a legitimate reason
belirgin bir kafiye veya sebep olmadan with no apparent rhyme or reason
makul bir sebep olmadan without any plausible reason
sebep veya sebep cause or reason
sebep dışında sebep reason other than cause
sebep olduğu veya sebep olduğu iddia edildi caused or claimed to be caused
sebep olmak veya sebep olmakla tehdit etmek cause or threaten to cause
mücbir sebep durumunda mücbir sebep force majeure in the event of
sebep olmamış sebep the uncaused cause
kafiye veya sebep olmadan without rhyme or reason
iyi sebep olmadan without good cause
sebep olmadan without giving any reason
sadece sebep olmadan without just cause
hiçbir sebep olmadan without any reason
makul sebep olmadan without reasonable cause
sebep veya bildirim olmadan veya olmasın with or without cause or notice
sebep olmadan without causing
meşru sebep olmadan without legitimate reason
haber vermeden veya sebep olmadan without notice or cause
haklı sebep olmadan without justified reason
muhtemel sebep olmadan without probable cause
adil sebep olmadan without fair cause
sebep vermek zorunluluğu olmadan without obligation to give reasons
açıkça sebep olmadan without express cause
başka hiçbir sebep olmadan for no apparent reason other than
gerekçeli sebep olmadan without a justified cause
kafiye veya sebep olmadan with no rhyme or reason
diğer belirgin sebep olmadan without other apparent cause