belirgin

belirgin teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
belirgin is apparent

belirgin terimi için benzer kelimeler ve anlamları

belirgin mum gücü apparent candlepower
belirgin hareket apparent movement
belirgin distinctively
belirgin evident
belirgin markedly
olmayan belirgin non-apparent
olmayan belirgin non-prominent
, belirgin prominency
belirgin prominent
belirgin topuk prominent heel
belirgin güve prominent moth
belirgin prominently
belirgin pronounced
belirgin şekilde pronouncedly
belirgin salient
çok belirgin saliently
belirgin olmayan unobvious
belirgin bir şekilde görüntülendi prominently displayed
daha belirgin more significantly
belirgin özellikleri salient features
en belirgin most prominent
belirgin bir şekilde farklı distinctly different
belirgin gelişme marked improvement
belirgin pozisyon prominent position
belirgin artış marked increase
belirgin avantaj distinct advantage
belirgin yer prominent place
belirgin özellik feature prominently
daha belirgin more pronounced
belirgin özellikli featured prominently
belirgin kontrast marked contrast
belirgin bildirim prominent notice
belirgin are apparent
bu belirgin this is evident
belirgin apparent from
belirgin bir şekilde in marked contrast
daha belirgin more prominent
belirgin olmak be apparent
daha az belirgin less obvious
belirgin olacak will be apparent
belirgin fark marked difference
belirgin özellik prominent feature
belirgin hale getirmek make apparent
belirgin bir avantaj clear advantage
belirgin fark distinct difference
belirgin özellikler features prominently
gözle görülür biçimde belirgin blindingly obvious
belirgin etki marked effect
son derece belirgin highly distinctive
dan belirgin evident from