görünür güç

görünür güç teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
görünür güç apparent power

görünür güç terimi için benzer kelimeler ve anlamları

anma görünür güç rated apparent power
görünür güç apparent strength
görünür güç apparent force
toplam görünür güç total apparent power
güç mutlak güç yozlaşma eğilimindedir power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely
güç ve güç power and might
güç ve güç strength and power
güç ve güç power and strength
güç veya güç dengesizliği imbalance of power or strength
güç kaynağı güç energize power supply
güç veya güç power or force
güç kaynağından güç power from the power supply
güç kaynağı ve güç kablosu power supply and power cord
görünür ufuk apparent horizon
görünür büyüklük apparent magnitude
görünür güneş günü apparent solar day
görünür sıcaklık apparent temperature
görünür zaman apparent time
görünür rüzgar apparent wind
görünür kilise church visible
görünür değer face value
yeniden görünür re-appear
görünür denge visible balance
görünür ufuk visible horizon
görünür radyasyon visible radiation
görünür spektrum visible spectrum
görünür konuşma visible speech
kolayca görünür readily apparent
görünür olmak became apparent
büyük ölçüde görünür highly visible
görünür kılmak make visible
nadir görünür rarely seen
hemen görünür immediately apparent
görünür is visible
zar zor görünür barely visible
görünür hale gelmek become visible
çevrimdışı görünür appear offline
görünür yoğunluk apparent density
görünür ol be visible
görünür değil not visible
görünür ticaret visible trade
görünür otorite apparent authority
görünür olacak will be visible
görünür hale gelir becomes visible
görünür kılmak make it visible
açıkça görünür clearly apparent
görünür menzil visible range
görünür değil is not visible
görünür işaretler visible signs
görünür sonuçlar visible results