görünür zaman

görünür zaman teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
görünür zaman apparent time

görünür zaman terimi için benzer kelimeler ve anlamları

her zaman görünür always visible
her zaman görünür is always visible
ne zaman görünür appears when
her zaman görünür are always visible
her zaman görünür değil aren't always visible
her zaman görünür olsa though always visible
her zaman görünür bir yerde in a visible location at all times
elinde tutarken mutluluk her zaman küçük görünür happiness always looks small while you hold it in your hands
zaman zaman zaman time time time
ne zaman ne zaman ne zaman whenever whenever
her zaman zaman zaman değiştirilen each as amended from time to time
görünür ufuk apparent horizon
görünür büyüklük apparent magnitude
görünür güneş günü apparent solar day
görünür sıcaklık apparent temperature
görünür rüzgar apparent wind
görünür kilise church visible
görünür değer face value
yeniden görünür re-appear
görünür denge visible balance
görünür ufuk visible horizon
görünür radyasyon visible radiation
görünür spektrum visible spectrum
görünür konuşma visible speech
kolayca görünür readily apparent
görünür olmak became apparent
büyük ölçüde görünür highly visible
görünür kılmak make visible
nadir görünür rarely seen
görünür güç apparent power
hemen görünür immediately apparent
görünür is visible
zar zor görünür barely visible
görünür hale gelmek become visible
çevrimdışı görünür appear offline
görünür yoğunluk apparent density
görünür ol be visible
görünür değil not visible
görünür ticaret visible trade
görünür otorite apparent authority
görünür olacak will be visible
görünür hale gelir becomes visible
görünür kılmak make it visible
açıkça görünür clearly apparent
görünür menzil visible range
görünür değil is not visible
görünür işaretler visible signs
görünür sonuçlar visible results
görünür kılmak making visible
görünür tüketim apparent consumption