it was made clear that

it was made clear that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it was made clear that açıkça belli oldu

it was made clear that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

clear desk and clear screen net masa ve net ekran
clear desk and clear screen policy masa temizleyin ve ekran politikasını temizleyin
clear width clear height net genişlik net yükseklik
made clear netleşti
made it clear netleştirdi
made it clear that açıkça belli etti
made clear that açıkça
has made it clear belli etti
made myself clear kendimi netleştirdim
it is made clear netleşti
has made clear netleştirdi
it should be made clear netleştirilmeli
it was made clear anlaşıldı
is made clear netleştirildi
be made clear netleştirilmek
have made clear açıkça belirttim
made it very clear çok netleştirdi
it must be made clear netleştirilmeli
should be made clear netleştirilmeli
have made it clear açıkça belirttim
was made clear netleştirildi
it has been made clear anlaşıldı
he made clear netleştirdi
made it unambiguously clear açıkça belli etti
must be made clear netleştirilmeli
he made it clear netleştirdi
are made clear netleştirildi
i have made clear netleştirdim
i hope i have made myself clear umarım kendimi netleştirmişimdir
we made it clear açıkça belirttik
i made it clear netleştirdim
i made clear netleştirdim
made his opinion clear fikrini açıkladı
as was made clear açıkça yapıldığı gibi
they made it clear netleştirdiler
made clear his intention niyetini açıkladı
made itself clear kendini belli etti
had made it clear netleştirmişti
i made myself clear kendimi netleştirdim
he made clear that bunu açıkça belirtti
made it abundantly clear bolca anlaşılır kıldı
made clear to her açıkça anlaşıldı
it is made clear that açıkça belli oldu
made it very clear that çok açık bir şekilde
i made it clear that açıkladım
had made clear netleştirmişti
not made clear netleştirilmedi
she made clear netleştirdi
made clear its position pozisyonunu belli etti
made clear for için anlaşılır