açıkça belli oldu

açıkça belli oldu teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
açıkça belli oldu it is made clear that

açıkça belli oldu terimi için benzer kelimeler ve anlamları

açıkça belli oldu it was made clear that
açıkça belli oldu it became quite clear that
açıkça belli oldu made unambiguously clear
açıkça belli oldu made explicitly clear
açıkça belli clearly evident
açıkça belli etti made it clear that
açıkça belli patently obvious
açıkça belli clearly obvious
açıkça belli plainly evident
açıkça belli etti made it unambiguously clear
açıkça belli it is clearly apparent
açıkça belli et make it evident that
açıkça belli et make it absolutely clear
onu açıkça belli ediyor makes it abundantly clear that
açıkça belli oluyor it is becoming clear that
açıkça belli etti has made it quite clear
açıkça belli et make it obvious that
açıkça belli etti has made it clear that
açıkça belli et make it apparent that
açıkça belli etti made it explicitly clear
açıkça belli obviously based
açıkça belli etti he made it clear that
açıkça belli ol be specifically clear
ne açıkça belli what is abundantly clear
açıkça belli etti made her point clear
açıkça belli etti where he made clear
dan açıkça belli patently obvious from
açıkça belli it's so obviously
bu açıkça belli olacak this will obviously entail
açıkça belli et make that obvious
açıkça belli değil it is far from clear that
açıkça belli are clearly apparent
açıkça belli olmak become patently clear
bundan açıkça belli it is clear from this that
o açıkça belli ki it is abundantly clear that
açıkça belli etti made it really clear
açıkça belli is distinctly clear
açıkça belli it is expressly clear
açıkça belli etti made that clear
belli oldu it became apparent
belli oldu it became clear that
belli oldu became evident
belli oldu it has become clear
belli oldu ki it became apparent that
belli oldu it became obvious
belli oldu became obvious
belli oldu it became evident
belli oldu has become apparent
belli oldu ki it has become clear that
kazananlar belli oldu winners announced