soon made clear

soon made clear teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
soon made clear yakında belli oldu

soon made clear terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it soon became clear yakında belli oldu
it soon becomes clear that yakında belli oluyor
it soon becomes clear yakında belli olur
soon it was clear yakında belli oldu
soon becomes clear yakında belli olur
it soon became clear that yakında belli oldu
as soon as you clear temizlediğin an
will be made available soon yakında hazır olacak
as soon as payment has been made ödeme yapıldığı anda
soon made him yakında onu yaptı
made available very soon çok yakında kullanıma sunuldu
made operational as soon as possible mümkün olan en kısa sürede kullanıma sunuldu
would be made soon yakında yapılırdı
clear desk and clear screen net masa ve net ekran
clear desk and clear screen policy masa temizleyin ve ekran politikasını temizleyin
clear width clear height net genişlik net yükseklik
made clear netleşti
made it clear netleştirdi
made it clear that açıkça belli etti
made clear that açıkça
has made it clear belli etti
made myself clear kendimi netleştirdim
it is made clear netleşti
has made clear netleştirdi
it should be made clear netleştirilmeli
it was made clear anlaşıldı
is made clear netleştirildi
be made clear netleştirilmek
have made clear açıkça belirttim
made it very clear çok netleştirdi
it must be made clear netleştirilmeli
should be made clear netleştirilmeli
have made it clear açıkça belirttim
was made clear netleştirildi
it has been made clear anlaşıldı
he made clear netleştirdi
made it unambiguously clear açıkça belli etti
must be made clear netleştirilmeli
he made it clear netleştirdi
are made clear netleştirildi
i have made clear netleştirdim
i hope i have made myself clear umarım kendimi netleştirmişimdir
we made it clear açıkça belirttik
i made it clear netleştirdim
i made clear netleştirdim
made his opinion clear fikrini açıkladı
as was made clear açıkça yapıldığı gibi
they made it clear netleştirdiler
made clear his intention niyetini açıkladı
made itself clear kendini belli etti