soon it was clear

soon it was clear teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
soon it was clear yakında belli oldu

soon it was clear terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it soon became clear yakında belli oldu
it soon becomes clear that yakında belli oluyor
it soon becomes clear yakında belli olur
soon becomes clear yakında belli olur
soon made clear yakında belli oldu
it soon became clear that yakında belli oldu
as soon as you clear temizlediğin an
clear desk and clear screen net masa ve net ekran
clear desk and clear screen policy masa temizleyin ve ekran politikasını temizleyin
clear width clear height net genişlik net yükseklik
a fool and his money are soon parted bir aptal ve parası yakında ayrıldı
as soon yakında
as soon as en kısa sürede
fool and his money are soon parted, a aptal ve parası yakında ayrıldı, bir
just as soon en kısa sürede
soon yakında
speak too soon çok yakında konuş
as soon as possible en kısa sürede
coming soon çok yakında
see you soon yakında görüşürüz
soon after hemen sonra
get well soon çabuk iyileş
as soon as practicable uygulanabilir olan en kısa sürede
any time soon yakın zamanda
very soon çok yakında
back soon geri dön
soon enough yeterince yakında
hope to see you soon umarım yakında görüşürüz
i hope to see you soon umarım, seni yakında görürüm
i hope to hear from you soon umarım yakında senden haber alırım
service engine soon servis motoru yakında
more coming soon yakında daha fazla
i look forward to hearing from you soon yakında sizden haber almak için sabırsızlanıyorum
hope to hear from you soon yakında sizden haber almayı umuyorum
how soon ne kadar yakın
talk to you soon yakında görüşürüz
looking forward to hearing from you soon senden gelecek haberler için sabırsızlanıyorum
check back soon daha sonra tekrar kontrol et
as soon as practical en kısa sürede
come back soon yakında geri dön
too soon çok erken
pretty soon çok yakında
is coming soon yakında geliyor
shipping soon yakında nakliye
soon afterwards kısa süre sonra
as soon as reasonably practicable makul olarak uygulanabilir olan en kısa sürede
as soon as i can elimden geldiği kadar erken
get better soon iyileşmen dileğiyle
soon to be yakında olmak
talk soon sonra konuşuruz