i hope to see you soon

i hope to see you soon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i hope to see you soon umarım, seni yakında görürüm

i hope to see you soon terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i miss you and hope to see you soon. seni özlüyorum ve yakında görüşmeyi umuyorum.
hope to see you soon umarım yakında görüşürüz
we hope to see you soon seni yakında görmeyi umuyoruz
i hope to see you soon again umarım yakında tekrar görüşürüz
i hope to see you very soon umarım yakında görüşürüz
hope to see you soon again yakında tekrar görüşmek dileğiyle
hope to see you all soon yakında görüşmek dileğiyle
hope to see you very soon çok yakında görüşmek dileğiyle
i hope to see you soon in spain umarım yakında ispanya'da görüşürüz
i hope to see you all soon umarım yakında görüşürüz
and hope to see you soon again ve yakında tekrar görüşmek dileğiyle
we hope to see you soon in our hotel yakında otelimizde görüşmek dileğiyle
i hope to see him soon umarım onu yakında görürüm
i hope to see them soon onları yakında görmeyi umuyorum
i hope we will soon see umarım yakında görüşürüz
i hope hope hope umarım umut
i hope to hear from you soon umarım yakında senden haber alırım
hope to hear from you soon yakında sizden haber almayı umuyorum
i hope you feel better soon umarım yakında daha iyi hissedersin
i hope hearing from you soon umarım yakında senden haber alırım
i hope you come back soon umarım yakında dönersin
hope to hearing from you soon yakında senden haber almayı umuyorum
hope you feel better soon umarım yakında daha iyi hissedersin
hope you better soon umarım yakında daha iyi
i hope to hear you soon seni yakında duymayı umuyorum
hope seeing you soon umarım yakında görüşürüz
i hope seeing you soon umarım yakında görüşürüz
hope to speak to you soon umarım yakında görüşürüz
hope to hear you soon seni yakında duymayı umuyorum
i hope to speak to you soon umarım yakında görüşürüz
hope to talk with you soon umarım yakında görüşürüz
i hope to contact you soon umarım yakında sizinle iletişim kurarım
i hope to heard from you soon umarım yakında senden haber alırım
hope to be hearing from you soon yakında sizden haber almayı umuyoruz
hope i hear from you soon umarım yakında senden haber alırım
i hope to hear soon from you umarım yakında senden haber alırım
i hope you'll soon recover umarım yakında iyileşirsiniz
hope you come back soon umarım yakında geri dönersin
i hope t hearing from you soon umarım yakında senden haber alırım
i hope talk with you soon umarım yakında görüşürüz
hope to hear something from you soon. yakında sizden bir şeyler duymayı umuyorum.
hope to hearing soon from you yakında sizden haber almayı umuyoruz
i hope to be hearing from you soon umarım yakında senden haber alırız
hope to contact you soon umarım yakında sizinle iletişim kurarım
hope you soon umarım yakında
1. i hope to hear from you soon 1. yakında sizden haber almayı umuyorum
see you soon yakında görüşürüz
looking forward to see you soon yakında seni görmek için sabırsızlanıyorum
see you very soon çok yakında görüşürüz
i see you soon yakında görüşürüz