became readily apparent

became readily apparent teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
became readily apparent kolayca belli oldu

became readily apparent terimi için benzer kelimeler ve anlamları

readily apparent kolayca görünür
it is readily apparent kolayca anlaşılır
are not readily apparent kolayca görünmüyor
not readily apparent kolayca görünmüyor
is readily apparent kolayca anlaşılır
be readily apparent kolayca görünmek
are readily apparent kolayca anlaşılır
more readily apparent daha kolay anlaşılır
readily apparent from other sources diğer kaynaklardan kolayca anlaşılır
may not be readily apparent kolayca görünmeyebilir
become readily apparent kolayca anlaşılır hale gelmek
that are not readily apparent from other sources diğer kaynaklardan kolayca anlaşılmayan
is readily apparent from kolayca görünür
not being readily apparent kolayca belli olmamak
no readily apparent kolayca görünmez
became readily available hazır oldu
readily became kolayca oldu
became apparent görünür olmak
it became apparent belli oldu
it became apparent that belli oldu ki
it soon became apparent yakında belli oldu
quickly became apparent çabuk belli oldu
it soon became apparent that yakında belli oldu
became more apparent daha belirgin hale geldi
became very apparent çok belirgin oldu
became apparent that belli oldu
became rapidly apparent hızla belli oldu
soon became apparent yakında belli oldu
later became apparent daha sonra belirgin oldu
it quickly became apparent that hızlıca belli oldu
the matter became apparent mesele belli oldu
became more and more apparent gittikçe daha belirgin hale geldi
as it became apparent göründüğü gibi
it also became apparent ayrıca belli oldu
became painfully apparent acı verici bir hal aldı
became less apparent daha az belirgin oldu
readily kolayca
readily available hazır
readily accessible kolayca erişilebilir
more readily daha kolay
readily biodegradable kolaylıkla biyolojik olarak parçalanabilir
readily identifiable kolayca tanımlanabilir
readily visible kolayca görülebilir
more readily available daha hazır
are readily available hazır
not readily available hazır değil
most readily en kolay
readily understood kolayca anlaşıldı
readily accepted kolayca kabul edildi
readily operable kolayca işletilebilir