it had become clear

it had become clear teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it had become clear belli oldu

it had become clear terimi için benzer kelimeler ve anlamları

had become clear to netleşmişti
it had become clear that belli oldu ki
he had had had vardı
clear desk and clear screen net masa ve net ekran
clear desk and clear screen policy masa temizleyin ve ekran politikasını temizleyin
clear width clear height net genişlik net yükseklik
become clear açık ol
it has become clear belli oldu
it has become clear that belli oldu ki
will become clear netleşecek
has become clear netleşti
has become increasingly clear giderek daha netleşti
it has become increasingly clear giderek daha netleşti
as will become clear netleşeceği gibi
become increasingly clear giderek daha açık hale gelmek
it become clear that belli oldu ki
it become clear belli oldu
have become clear belli oldu
become quite clear netleşmek
should it become clear netleşmeli mi
become abundantly clear berraklaşmak
it would become clear belli olacak
become more clear daha netleşmek
has become more clear daha netleşti
become clear that belli ol
reasons that will become clear netleşecek sebepler
it is become clear belli oldu
become less clear daha az netleşmek
it's become clear to me bana netleşti
began to become clear netleşmeye başladı
has become clear that belli oldu
may become clear netleşebilir
become clear about hakkında netleşmek
it has also become clear ayrıca netleşti
become crystal clear berraklaşmak
and it's already become clear ve çoktan belli oldu
in recent years it has become clear son yıllarda netleşti
it has become quite clear oldukça netleşti
become patently clear açıkça belli olmak
will eventually become clear sonunda netleşecek
become fully clear tamamen netleşmek
can become clear netleşebilir
has become quite clear oldukça netleşti
become so clear çok netleşmek
it has now become clear şimdi netleşti
become clear from anlaşılmak
likely to become clear netleşmesi muhtemel
has become all too clear hepsi çok netleşti
become,became,become olmak oldu olmuştu
become becoming becomes a to become olmak olmak olmak