yakında belli oldu

yakında belli oldu teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
yakında belli oldu it soon became apparent

yakında belli oldu terimi için benzer kelimeler ve anlamları

yakında belli oldu it soon became clear
yakında belli oldu it soon became apparent that
yakında belli oldu soon it was clear
yakında belli oldu soon made clear
yakında belli oldu it soon became clear that
yakında belli oldu soon became apparent
yakında belli oldu soon became known
yakında belli oldu it was soon apparent
yakında belli olur it soon becomes apparent
yakında belli oluyor it soon becomes clear that
yakında belli olur it soon becomes clear
yakında belli olur soon becomes clear
belli oldu it became apparent
belli oldu it became clear that
belli oldu became evident
belli oldu it has become clear
belli oldu ki it became apparent that
belli oldu it became obvious
belli oldu became obvious
belli oldu it became evident
belli oldu has become apparent
belli oldu ki it has become clear that
kazananlar belli oldu winners announced
belli oldu it has become evident
belli oldu it had become clear
belli oldu it became evident that
belli oldu has been evident
çabuk belli oldu quickly became apparent
belli oldu it has been apparent
belli oldu made obvious
hızlıca belli oldu quickly became clear
belli oldu became clear that
belli oldu ki it become clear that
belli oldu ki it has become apparent that
belli oldu it become clear
hızla belli oldu it quickly became clear
hızla belli oldu it quickly became obvious
bir süredir belli oldu it has been clear for some time
belli oldu have become clear
açıkça belli oldu it is made clear that
belli oldu became apparent that
kazananlar belli oldu winners have been announced
belli oldu made evident that
hemen belli oldu was immediately clear
kolayca belli oldu became readily apparent
belli oldu have been pronounced
belli oldu has become obvious
belli oldu it became obvious that
hızla belli oldu became rapidly apparent
bana belli oldu it became clear to me that