hemen belli oldu

hemen belli oldu teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
hemen belli oldu was immediately clear

hemen belli oldu terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hemen belli oldu was immediately obvious from
hemen belli oldu was immediately apparent
hemen belli oldu it was immediately clear
hemen hemen hemen so almost immediately
hemen belli immediately evident
hemen belli değildi it was not immediately clear
hemen belli olmayabilir may not be immediately obvious
hemen belli değil not immediately apparent
hemen belli değil it's not immediately obvious
hemen belli değil not immediately obvious
hemen belli değil it is not immediately clear
hemen belli değildi was not immediately clear
hemen belli olmak become immediately apparent
hemen belli değil is not immediately apparent
belli oldu it became apparent
belli oldu it became clear that
belli oldu became evident
belli oldu it has become clear
belli oldu ki it became apparent that
belli oldu it became obvious
belli oldu became obvious
belli oldu it became evident
belli oldu has become apparent
belli oldu ki it has become clear that
kazananlar belli oldu winners announced
belli oldu it has become evident
yakında belli oldu it soon became apparent
belli oldu it had become clear
yakında belli oldu it soon became clear
belli oldu it became evident that
belli oldu has been evident
çabuk belli oldu quickly became apparent
belli oldu it has been apparent
belli oldu made obvious
hızlıca belli oldu quickly became clear
belli oldu became clear that
yakında belli oldu it soon became apparent that
belli oldu ki it become clear that
belli oldu ki it has become apparent that
belli oldu it become clear
hızla belli oldu it quickly became clear
hızla belli oldu it quickly became obvious
yakında belli oldu soon it was clear
bir süredir belli oldu it has been clear for some time
belli oldu have become clear
açıkça belli oldu it is made clear that
belli oldu became apparent that
kazananlar belli oldu winners have been announced
belli oldu made evident that
yakında belli oldu soon made clear