made evident that

made evident that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
made evident that belli oldu

made evident that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

made evident belirginleştirildi
is made evident belirginleştirildi
was made evident belirginleştirildi
made it evident belli etti
have made it evident belli etti
has made evident belirgin yaptı
this made evident bu belirginleştirildi
i made evident belirgin yaptım
are made evident. belirgindir.
were made evident belirginleştirildi
was made evident during sırasında belirginleştirildi
it has been made evident belli oldu
evident belirgin
self-evident apaçık
tamper evident kurcalama
become evident belirginleşmek
is evident belirgindir
it is evident bu bariz
it is evident that bariz olarak görülüyor ki
became evident belli oldu
tamper evident seal dış müdahale kanıtı
becomes evident belirginleşir
make evident belirginleştirmek
this is evident bu belirgin
it becomes evident belirginleşir
clearly evident açıkça belli
as is evident görüldüğü gibi
was evident belirgindi
it became evident belli oldu
evident from dan belirgin
are evident belirgin
as evident from dan anlaşıldığı gibi
it was evident belliydi
be evident açık olmak
most evident en belirgin
clinically evident klinik olarak belirgin
this is evident from bu belirgin
tamper evident packaging kurcalama kanıtı ambalaj
we hold these truths to be self-evident bu gerçekleri açıklığa kavuşturmak için tutarız
makes evident belirginleştirir
particularly evident özellikle belirgin
it was evident that belliydi
were evident belirgindi
tamper evident closure dış müdahale açık kapatma
becoming evident belirginleşmek
tamper evident label kurcalama kanıtı etiketi
self evident truth kendini kanıtlayan gerçek
it's evident that bu açıktır
it has become evident belli oldu
is evident from dan belirgin