soon became apparent

soon became apparent teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
soon became apparent yakında belli oldu

soon became apparent terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it soon became apparent yakında belli oldu
it soon became apparent that yakında belli oldu
became apparent görünür olmak
it became apparent belli oldu
it became apparent that belli oldu ki
quickly became apparent çabuk belli oldu
became more apparent daha belirgin hale geldi
became very apparent çok belirgin oldu
became apparent that belli oldu
became readily apparent kolayca belli oldu
became rapidly apparent hızla belli oldu
later became apparent daha sonra belirgin oldu
it quickly became apparent that hızlıca belli oldu
the matter became apparent mesele belli oldu
became more and more apparent gittikçe daha belirgin hale geldi
as it became apparent göründüğü gibi
it also became apparent ayrıca belli oldu
became painfully apparent acı verici bir hal aldı
became less apparent daha az belirgin oldu
it soon becomes apparent yakında belli olur
it was soon apparent yakında belli oldu
soon became yakında oldu
it soon became clear yakında belli oldu
it soon became yakında oldu
he soon became yakında oldu
it soon became clear that yakında belli oldu
in what soon became yakında ne oldu
soon became known yakında belli oldu
he soon became involved yakında dahil oldu
they soon became onlar yakında oldu
he soon became a disciple yakında bir öğrenci oldu
as soon as it became olur olmaz
soon i became involved yakında dahil oldum
soon became very yakında çok oldu
i soon became yakında oldum
soon became popular yakında popüler oldu
apparent bariz
apparent candlepower belirgin mum gücü
apparent horizon görünür ufuk
apparent magnitude görünür büyüklük
apparent movement belirgin hareket
apparent solar day görünür güneş günü
apparent temperature görünür sıcaklık
apparent time görünür zaman
apparent wind görünür rüzgar
heir apparent veliaht
non-apparent olmayan belirgin
become apparent belirginleşmek
readily apparent kolayca görünür
it is apparent bu bariz