ears are burning, one's

ears are burning, one's teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ears are burning, one's kulaklar yanıyor, bir & # x27; s

ears are burning, one's terimi için benzer kelimeler ve anlamları

mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
believe one's ears birinin kulağına inan
coming out of one's ears birinin kulağından çıkan
have one's ears on kulakları açık
make one's ears burn kulaklarını yakmak
music to one's ears birinin kulağına müzik
pin back one's ears birinin kulaklarını geriye doğru itin
prick up one's ears kulaklarını dikmek
up to one's ears bir kulaklara kadar
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
cut off one's nose to spite one's face birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak
heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna
put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
wear one's heart on one's sleeve birinin kolunu giymek
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
ears must be burning kulaklar yanıyor olmalı
your ears must be burning kulakların yanıyor olmalı
money burning a hole in one's pocket cebinde bir delik açarak para
lamb's ears kuzu kulakları
pig's ears domuz kulakları
pin someone's ears back birinin kulaklarını geri itmek
at one's wit's end bir anda & # x27; nin zekâsı
butter wouldn't melt in one's mouth tereyağı bir ağızda erimez
can't punch one's way out of a paper bag birini bir kağıt poşetten çıkarmayabilir
can't see beyond the end of one's nose birinin burnunun sonunun ötesini göremez
don't let the grass grow under one's feet çimlerin bir ayağın altında büyümesine izin vermeyin
have someone's blood on one's hands birinin kanına sahip olmak
in one's mind's eye birinde, # # x27; nin gözünde
one man's meat is another man's poison bir erkeğin eti bir erkeğin zehridir
to one's heart's content gönlünce bir içeriğe
get one's money's worth birinin parasını almak
lady's not for burning hanımefendi yanmak için değil
two ears and one mouth iki kulak ve bir ağız
go in one ears and out the other bir kulağa ve diğer tarafa geç
a's' bir & # x27; s & # x27;
b'nai b'rith b & # x27; nai b & # x27; rith
bo's'n bo & # x27 s & # x27 n
can't make a silk purse out of a sow's ear bir ekmek kulağından ipek bir çanta çıkaramaz mısın?
ch'ang ch'un ch & # x27; ang ch & # x27; un
ch'iu ch'u-chi ch & # x27; iu ch & # x27; u-chi
ch'ü ch'iu-pai ch & # x27; ü ch & # x27; iu-pai
chew-'n'-spew çiğnemek - & # x27; n & # x27; -spew