dışı duvar

dışı duvar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
dışı duvar off-the-wall

dışı duvar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duvar duvar masonry wall
beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar duvar exterior masonry wall
dişi dişi grit one's teeth
devre dışı ve devre dışı değil disabled and not disabled
etik dışı veya yasa dışı uygulamalar unethical or illegal practices
dişi-dişi iplik female-female thread
dişi boru dişi ucu female pipe thread end
yasa dışı veya etik dışı illegal or unethical
cinsel davranış veya yasa dışı veya etik dışı faaliyetler. to sexual conduct or unlawful or unethical activity.
devre dışı ve devre dışı disabled and non-disabled
duvar halısı arras
taşıyıcı duvar bearing wall
boş duvar blank wall
duvar ustası bricklayer
oyuk duvar cavity wall
soğuk duvar efekti cold wall effect
beşik duvar crib-wall
perde duvar curtain wall
kuru duvar dry-wall
havlı duvar kâğıdı flock paper
taş duvar flood wall
dördüncü duvar fourth wall
duvar asılı hanging wall
yüksek duvar highwall
duvar içi inwall
orta duvar sütunu midwall column
duvar mural
duvar kronu mural crown
duvar endokardit mural endocarditis
duvar trombozu mural thrombosis
duvar trombüsü mural thrombus
duvar paketi pack wall
parietal duvar parietal wall
ana duvar primary wall
taş duvar rock wall
ikincil duvar secondary wall
splanchnic duvar splanchnic wall
taş duvar stonewall
taş duvar isyanı stonewall riot
trombe duvar trombe wall
duvar wall
duvar kutusu wall box
duvar kahverengi wall brown
duvar sarmaşık wall creeper