kuru duvar

kuru duvar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kuru duvar dry-wall

kuru duvar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duvar duvar masonry wall
beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar duvar exterior masonry wall
kuru taş duvar dry stone wall
kuru taş duvar dry stone walling
kuru kuru dryly
kuru kuru bled dry
seni kuru ve kuru bırak leave you high and dry
seni kuru ve kuru bırakabilir can leave you high and dry
kuru ve çok kuru cilt dry to very dry skin
kuru kuru şampanya dry dry champagne
kuru erik ve kuru erik suyu prunes and prune juice
çekirdeksiz kuru üzüm kuru üzüm sultanas raisins
milyon kuru kuru hava molekülü million molecules of dry air
çizgi kuru veya kuru takla line dry or tumble dry
duvar halısı arras
taşıyıcı duvar bearing wall
boş duvar blank wall
duvar ustası bricklayer
oyuk duvar cavity wall
soğuk duvar efekti cold wall effect
beşik duvar crib-wall
perde duvar curtain wall
havlı duvar kâğıdı flock paper
taş duvar flood wall
dördüncü duvar fourth wall
duvar asılı hanging wall
yüksek duvar highwall
duvar içi inwall
orta duvar sütunu midwall column
duvar mural
duvar kronu mural crown
duvar endokardit mural endocarditis
duvar trombozu mural thrombosis
duvar trombüsü mural thrombus
dışı duvar off-the-wall
duvar paketi pack wall
parietal duvar parietal wall
ana duvar primary wall
taş duvar rock wall
ikincil duvar secondary wall
splanchnic duvar splanchnic wall
taş duvar stonewall
taş duvar isyanı stonewall riot
trombe duvar trombe wall